Berichten

In vertrouwen

De klachten waarmee mensen in mijn praktijk komen, zijn vaak vrij duidelijk: ‘ik slaap slecht’, ‘mijn heup gaat steeds meer pijn doen’, ‘ik heb zoveel stress in mijn leven, kun je wat ontspanning brengen?’, ‘ik begrijp dat alleen medicatie de verstopping in mijn darmen kan verhelpen, en ik wil geen pillen slikken’. ‘Ha’, denk ik dan, ‘daar ga ik graag mee aan de slag!’ Een gedegen studie, de nodige nascholingen en een aantal jaren praktijkervaring hebben mij zoveel tools in hoofd en handen gegeven dat ik meestal al snel kan gaan masseren. De eerste mondelinge intake focust vooral op de klacht die de cliënt het meest hindert. En daarnaast stel ik wat algemenere vragen over zijn of haar gezondheid en welzijn, zowel van het lichaam als in het koppie😉

Rust in lijf en leden

Het is nog steeds fijn om te merken wat vaak de effecten van eerste behandelingen zijn. Ik schets even: er is rust en zacht licht in de praktijkruimte, gedempt geluid, mijn warme handen aan regelmatig koude voeten en onderbenen, gerichte massage van de hele voet en het onderbeen, gerichte beweging van tenen, middenvoetsbeentjes, het complexe enkelgewricht, de kuit en het scheenbeen. Zo worden mensen in de zorg in Nederland niet vaak aangeraakt. En dan: er komt rust, het lichaam ontspant en wordt zwaar, zakt dieper weg in de massagetafel. Het parasympatische zenuwstelsel neemt de regie. Het denken wordt minder of stopt helemaal, de cliënt zakt naar een bewustzijnslaag die tussen wakker/alert zijn en slapen in lijkt te liggen. Dit is zorg zonder woorden, met aanraking en aandacht. Met effect in het lichaam en in de geest. Ik zie en hoor het telkens weer.

Heling

De meeste cliënten worden losser, opener. De verhalen die er loskomen na één of een paar behandelingen zijn soms heftig. Dat hoeft trouwens niet, praten is niet verplicht, alleen er zijn en voelen en op die manier verwerken is ook helemaal goed. Maar vaker wel dan niet gebeurt het wél, is mijn ervaring. Wat kan er veel gebeuren in een mensenleven, denk ik regelmatig. En wat bijzonder dat mensen mij dit toevertrouwen. Gehoord worden, in vertrouwen, uitspreken wat niet vaak gezegd wordt, in stilte of hardop, voelen wat niet vaak gevoeld wordt, kan zoveel teweeg brengen. Goede dingen teweeg brengen. Helen. Waarmee klachten minder worden, anders worden beleefd, minder prominent aanwezig zijn. Dat is wat ik vaak terug hoor. Het zelfgenezend vermogen aan het werk. Waar mijn cliënten dus zelf voor gezorgd hebben!

Onderzoek toont aan: reflexzonetherapie werkt

Onlangs las ik op de website van een grote Nederlandse organisatie die zich bezighoudt met volksgezondheid dat bij alle alternatieve geneeswijzen de wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Een hele groep therapievormen en geneeswijzen wordt hiermee op een bepaalde manier gepresenteerd, en ik vraag me voorzichtig af of het een positieve manier is. Als reflexzonetherapeut vind ik dat natuurlijk jammer. Alleen al omdat er wel degelijk gevalideerd en gepubliceerd onderzoek bestaat dat de werking van reflexzonetherapie, ook een alternatieve/complementaire therapievorm, aantoont.

Aangetoonde werkzaamheid

In het artikel Werking reflexzonetherapie aangetoond is te lezen met welke middelen het effect van reflexzonetherapie aantoonbaar gemeten is en hoe lang dit effect aanhield. Ook het effect op pijn wordt aangetoond en verklaard. Met apparaten die (objectief) effecten konden meten. En ook met de antwoorden van cliënten (subjectief) op vragenlijsten. Daarvoor bestaan allerlei valide onderzoeksmethoden. Zo nu en dan komt bij mij de vraag op of buiten de onderzoekswereld wel bekend is op hoeveel verschillende manieren er onderzoek verricht kan worden.

Erkenning zorgverzekeraars

Het is verder vermeldenswaard dat een deel van de alternatieve/complementaire therapieën, waaronder reflexzonetherapie, in aanmerking komt voor vergoeding door zorgverzekeraars. Dat zegt iets over de erkenning en het vertrouwen in de werkzaamheid van deze therapieën door de zorgverzekeraar. Tot slot zijn er nog de reacties van de meeste van mijn cliënten en die van mijn collega’s. Zij geven aan vermindering van gezondheidsklachten te ondervinden waardoor hun levens een stukje aangenamer worden. Deze reacties zijn voor mij de meest directe bewijsvoering van werkzaamheid van reflexzonetherapie.

En zo heb ik zomaar drie redenen om positief te zijn én blijven!

P.S. De onderzoeken die gebruikt zijn voor het genoemde artikel, staan onder de tekst.

Over depressie

Met enige regelmaat komt in mijn praktijk een cliënt op leeftijd die in haar leven verschillende zware depressies heeft gehad. Het is voor haar belangrijk dat ze zo fit en mobiel als mogelijk blijft en dat is veelal inzet van de behandelingen. ‘Tijdens een behandeling valt alles van me af. Dan hoef ik niks meer’, zegt ze. ‘Jouw zachte handen aan mijn voeten zijn heerlijk!’ En soms voelt ze zich de dag na de behandeling een stuk energieker. Door het gebruik van antidepressiva zijn haar emoties wat afgevlakt, maar dat heeft ze graag over voor een leven zonder depressie. De diepe zwarte gaten die ze kent uit eerdere fases van haar leven hoopt ze nooit meer te ervaren. Ze kan goed praten en wil ook graag praten omdat ze merkt dat er vaak bitter weinig begrip is voor mensen met deze psychische aandoening.

Weinig begrip

‘Had ik maar een gebroken been, heeft ze vaak gedacht als ze depressief was’, vertelde ze me onlangs. Voor zichtbare fysieke klachten is in haar ervaring veel meer begrip dan voor de niet-zichtbare. ‘Het ergste vond ik het advies dat ik mezelf moest aanpakken, terwijl ik dat helemaal niet kon; op het dieptepunt van mijn depressies was ik zo óngelooflijk moe en futloos’, aldus de cliënt. ‘En als mensen het dan niet begrepen, dan konden ze me ook nog wel eens op de kop zitten en naar tegen me zijn. Dat helpt ook helemaal niet.’

Wat helpt?

Gelukkig heeft deze cliënt in haar leven een aantal mensen gekend die deden wat wél hielp. Zij gaven haar aandacht, échte aandacht en daarmee bedoelt ze: ‘Mensen die naast me gingen zitten, zonder advies, die naar me luisterden, me geruststelden of samen met mij zwegen. Mensen die een arm om me heen hebben geslapen, me hebben laten huilen, en die me verteld hebben dat het voorbij zou gaan.’ Ook afleiding die paste bij hoe het op dat moment was, heeft deze cliënt goed gedaan: ‘In de buitenlucht, eerst alleen maar op een stoel in de tuin, later naar het bos, naar zee; het heeft me enorm geholpen, weet ik achteraf. Ik wens iedereen met een depressie meelevende en aandachtige mensen in hun omgeving toe. Waar mogelijk ben ik dat.’

Bovenstaande blog is tot stand gekomen met medewerking en toestemming van een cliënt van Veldbloem Voetreflextherapie. Deze cliënt is blij met de regelmatige aandacht in de media voor depressie en doet daarom graag haar verhaal.

Aandacht, zorg en ontspanning

Nog steeds vind ik het bijzonder als een nieuwe cliënt gaat liggen op de massagetafel en direct al reageert op een aantal voor mij standaard handelingen. Ik maak het de cliënt zo aangenaam mogelijk. Hij of zij ligt er per slot van rekening minimaal drie kwartier;-) Zo leg ik een knierol neer, en kussentjes onder het hoofd en eventueel nog op andere plaatsen. Ik dek de cliënt in deze koude maanden toe met een of meer warme dekens. Tot slot doe ik de sokken uit, raak de blote voeten aan en pak ze in in een handdoek. Regelmatig zie ik dan de eerste ontspanning al komen: cliënten bewegen nog even om te voelen of ze écht goed liggen, er wordt gezucht en gegaapt. Soms gaan de ogen al dicht. Veel cliënten geven er ook woorden aan: ‘het is nú al fijn!’, of ‘wat lekker, dat zorgzame’ of ‘ik zou willen dat iemand dit elke avond deed’. En dan ben ik nog niet eens begonnen met de behandeling …. of toch wel?

Ontspanning

Zorg en aandacht krijgen doet mensen goed. Een uur niks ‘moeten’, alleen maar – lekker – liggen. Rust en herstel, daar gaat het dan om. Niks moeten zorgt voor ontspanning, regelmatig niet onmiddellijk, maar wél op een gegeven moment. Niks moeten en aangeraakt worden zorgt voor het gevoel er te zijn en te mogen zijn, gezien en gehoord te worden. In de geborgenheid van de warme praktijkruimte en met de volledige aandacht van de behandelaar krijgt door die ontspanning het eigen herstelsysteem, het zelfgenezend vermogen dat elke mens heeft, optimaal gelegenheid te herstellen wat stuk is. Heling van fysieke klachten, heling van psychische pijn. Rust en herstel, dat zijn de magic words nu.

Zelfherstellend vermogen

Reflexologen maken dankbaar gebruik van het zelfherstellend vermogen van hun cliënten. Het is de helende kracht van de cliënten zelf die ze losmaken, stimuleren en activeren. Door gerichte massagegrepen, het bewerken van drukpunten, en snelle of langzame strijkende bewegingen raken ze die delen van het lichaam aan die in de voorbije eeuwen al lang en breed bewezen hebben effectief te zijn in het oplossen van problemen. Dat is wat reflexzonetherapie toevoegt. In een omgeving van aangename rust lukt dit optimaal, en zo’n omgeving creëren alle reflexologen. Kom gerust een keer ervaren, bij mij of een van mijn collega’s. We zijn met velen!

Samen sterk!

Onlangs was ik voor het eerst aanwezig bij een plenaire vergadering van bestuur, commissies en districtsgroepen van de VNRT, de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten. Er waren zo´n 30 dames aanwezig en het werd een dag van uitwisseling. Wat had iedereen gedaan in het voorbije jaar en wat waren de plannen voor de toekomst? Het bestuur kwam met groter en kleiner nieuws. En er werd naar aanleiding van dat alles – en uiteraard, zou ik bijna zeggen, met zo´n grote groep vrouwen bij elkaar;-) – volop gediscussieerd.

Inhoudelijk sterk

Ik was onder de indruk van de enorme hoeveelheid werk die al deze vrijwilligers bij elkaar, naast meestal een eigen praktijk en soms ook nog een andere baan, verzetten. Ik hoorde over PR voor reflexologie en de VNRT, het organiseren van bijscholingen en het accrediteren van opleidingen, het contact onderhouden met scholen, met zeer diverse medische organisaties en met andere relevante clubs, het organiseren en uitvoeren van visitaties, en het toezien op kwaliteit binnen de vereniging. Met een paar collega´s voegde ik daar vanuit de Commissie Onderzoek en Ontwikkeling ook nog wat aan toe.

Gedrevenheid

Het was een leerzame en gezellige dag. De toon was heerlijk positief! Ik voelde bij iedereen een grote behoefte te willen meewerken aan nóg meer bekendheid en aandacht voor reflexologie als serieuze en gedegen behandelwijze bij gezondheidsklachten, in welke vorm zich die dan ook aandienen. Ik ben blij dat ik me een jaar geleden heb aangesloten bij de VNRT. In Nederland is deze vereniging met zo’n 500 leden de enige beroepsvereniging die zich bij uitstek bezighoudt met reflexzonetherapie. En naast voetreflextherapie gaat het dan ook over gezichtsreflexologie, handreflexologie, oorreflexologie, etc. Hierdoor heeft de VNRT op dit gebied veel kennis en expertise en zijn er relevante contacten met andere partijen. Verenigd staan we sterk en kunnen we meer bereiken dan alleen. En dat is in het belang van deze fijne en waardevolle therapievorm!