Leve de Chinezen

Terugkijkend op het afgelopen jaar zag ik dat ‘reflexologie en TCM’ – Traditional Chinese Medicine, Traditionele Chinese Geneeskunde – voor Veldbloem Voetreflextherapie als een rode draad door 2017 gelopen heeft. Tijdens mijn basisopleiding was ik er al mee in contact gekomen. En dat er van de Chinezen nog veel meer te leren viel, was me toen al duidelijk. 2017 Was klaarblijkelijk het jaar waarin dat gebeuren zou;-) En een leerzaam en productief jaar werd het!

Chinflex

Bij opleidingsinstituut Total Health heb ik de tweedaagse cursus Chinflex gevolgd. Daar leerde ik een aantal verschillende, authentieke Chinese voetreflexmassages die direct toepasbaar zijn. De technieken waren soms anders dan ik kende, en ook de manier van kijken naar ziekte en gezondheid was regelmatig nieuw voor me. Toch kon ik de massages vrij snel integreren in mijn behandelingenaanbod, en nu werk ik er volop mee! Opvallend afwijkend van de meer op Westerse leest gestoelde behandelingen zijn de grote en snelle strijkende bewegingen. Mijn ervaring is inmiddels dat er bij cliënten nogal wat kan gebeuren bij een uitgebreide behandeling van de ‘Chinese’ energiebanen, de meridianen. Regelmatig hoorde ik resultaten als beter slapen, minder hoofdpijn en meer energie; geweldig!

Moxa

Bij opleidingsinstituut Zonnevlecht leerde ik werken met moxa, ofwel het kruid bijvoet. Positieve eigen ervaringen hadden me nieuwsgierig gemaakt naar dit onderdeel van TCM. In een dag leerde ik over de herkomst en het gebruik van moxa bij gezondheidsklachten. En er werd uiteraard flink geoefend! Moxasticks (tot een sigaar opgerolde, gedroogde bijvoetbladeren) zijn kant en klaar te koop. Voor de behandeling wordt een stick aangestoken tot er een gloeiende punt aan zit, en die wordt boven de te behandelen plek gehouden. Het doel hiervan is op die plaats de doorstroming van de levensenergie te bevorderen. Momenteel gebruik ik moxa met name bij cliënten met klachten aan het bewegingsapparaat; voornamelijk via de reflexzones op voeten en onderbenen, soms ook op andere plaatsen. De warmte en verdere werking van moxa worden over het algemeen als weldadig ervaren.

Oncoreflex

In maart startte ik de jaaropleiding Oncoreflex, reflexologie bij kanker, ook bij opleidingsinstituut Total Health. Een persoonlijk interesse in deze ziekte die veel verschijningsvormen heeft, en waarmee ik zowel privé als in mijn praktijk in aanraking kom, had me hiertoe gebracht. Het was een grondige scholing; veel aspecten van kanker werden uitgebreid belicht, natuurlijk vanuit TCM, maar ook van reguliere en natuurgeneeskundige zijde. Verrassend te horen voor mij was wat reflexologie kan betekenen voor mensen in allerlei stadia van hun ziekte, en zelfs nadat de behandelingen in het ziekenhuis afgerond zijn. Ik kijk met veel voldoening terug op een interessant en leerzaam studiejaar.

Op reis

Als klap op de Chinese vuurpijl, startte ik 2018 met een reis naar … China! Het ging daarbij primair om familiebezoek en lekker reizen, maar er was ook ruimte voor nieuwe ontdekkingen en ervaringen met de Chinese geneeskunde. Ik heb me regelmatig laten masseren, vaak niet zachtzinnig, maar het heeft me eigenlijk altijd goed gedaan. Uitgerust en gefocust start ik nu dit nieuwe jaar; de praktijk is weer geopend. Ik verwelkom je er graag: ‘Ni hao!’

Naar de publiekslezing slokdarmkanker

Onlangs was ik in het Utrechts Medisch Centrum bij een publiekslezing over slokdarmkanker. Ik was nieuwsgierig naar wat ik daar zou gaan horen en naar de mensen die op zo’n lezing afkomen. Helemaal omdat ik dit jaar een opleiding specifiek gericht op reflexzonetherapie bij kanker ga volgen. Als gediplomeerd voetreflextherapeut ben ik op basisniveau geschoold in regulier medische kennis, en dus ook in symptomen, oorzaken en verschijningsvormen van kanker. Ik hoopte deze avond in het UMC veel nieuws te horen en ervaren.

Medische basiskennis

Mijn medische basiskennis houdt overigens verder in dat ik ook opgeleid ben in het herkennen van rode vlaggen. Rode vlaggen zijn (risico)symptomen die mij doen besluiten cliënten hiervoor door te verwijzen naar een BIG-geregistreerde behandelaar. In de praktijk is dat vaak de huisarts. Bij de intake of anamnese en in gesprekken tijdens het behandeltraject kunnen zulke rode vlaggen duidelijk worden. Als voetreflextherapeut stel ik daarnaast nooit de diagnose van een ziekte. Ook dat is voorbehouden aan zorgverleners met een BIG-registratie. Gebaseerd op wat de cliënt me vertelt en wat ik opmerk als ik de reflexzones op de voeten behandel, werk ik wel met een behandelplan en een doel. Ik richt me daarbij met name op wat de cliënt met de behandelingen wil bereiken. Afhankelijk van de cliënt kan het plan aangepast worden. Voorafgaand aan elke behandeling wordt dit in overleg bepaald. Het prettige van reflexzonetherapie is dat daar tijd voor is. Mijn behandelingen duren minimaal een uur, soms langer.

Aandacht en betrokkenheid

Het was een leerzame en fijne avond in het UMC. Er was een groot aantal (ex-)patiënten, vaak samen met hun naasten. Er werd uitgebreid informatie gegeven over oorzaken van slokdarmkanker. Ook werd de gang van zaken bij een aantal mogelijke behandelingen uitgelegd. Daarna was er ruimte voor vragen, en die waren er! Een heel panel van UMC-behandelaren zat klaar om ze te beantwoorden. Wat mij trof was de grote emotionele impact die het krijgen en hebben (gehad) van slokdarmkanker op het leven van mensen heeft. Dat begint al bij de diagnose, gaat door bij de behandeling in het ziekenhuis en ook daarna, als de patiënt weer thuis is. De emoties waren goed te horen in de indrukwekkende persoonlijke verhalen van de (ex)patiënten. Ten tweede trof mij de aandachtige en betrokken houding van de behandelaren van het slokdarmteam voor hun patiënten. Dat voelde goed, want zo’n houding doet recht aan mensen. Ik kijk uit naar de publiekslezing in maart!